Mẫu phụ kiện bếp inox cao cấp chính hãng Hafele – PKHFL004

khay chia cho ray hop s1i3 x1y3 s1i3 x1y37141 Mẫu phụ kiện bếp chính hãng Hafele  cao cấp – PKHAF02

TÊN SP ĐƠN GIÁ Ghi chú Đặc tính
Vách ngăn và khay chia MI3 555.24.506 2.250.000 5295 Mẫu phụ kiện bếp chính hãng Hafele  cao cấp – PKHAF02 rộng 297mm
Vách ngăn FI2 555.24.341 830.000 5291 Mẫu phụ kiện bếp chính hãng Hafele  cao cấp – PKHAF02 rộng 194mm
Vách ngăn và khay chia TI5 555.92.072 2.770.000 5296 Mẫu phụ kiện bếp chính hãng Hafele  cao cấp – PKHAF02 rộng 512-528mm
Khay chia BI3 555.24.501 1.500.000 5290 Mẫu phụ kiện bếp chính hãng Hafele  cao cấp – PKHAF02 Rộng 280mm, Sâu 500mm
Khay chia BI1 555.24.520 1.040.000 5289 Mẫu phụ kiện bếp chính hãng Hafele  cao cấp – PKHAF02 Rộng 103mm, Sâu 500mm
Vách ngăn và khay chia KI4 555.24.507 2.020.000 5294 Mẫu phụ kiện bếp chính hãng Hafele  cao cấp – PKHAF02 Rộng 377 mm; Sâu 500 mm
Khay chia KI 2 555.24.515 1.440.000 5293 Mẫu phụ kiện bếp chính hãng Hafele  cao cấp – PKHAF02 Rộng 200mm, Sâu 500mm
Khay chia FI3 555.24.504 1.150.000 5292 Mẫu phụ kiện bếp chính hãng Hafele  cao cấp – PKHAF02 Rộng 291mm, Sâu 500mm

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>