Phụ Kiện Tủ Bếp Hafele

Mẫu phụ kiện bếp inox cao cấp chính hãng Higold – PKHI004

Mẫu phụ kiện bếp Higold cao cấp   PKHIG04

Art.NO  Cabinnet W x D x H Description  101005  900 (mm)  860x530x(530-730)(mm)  Metal baskets Left opening  101006  900 (mm)  860x530x(530-730)(mm)   Metal baskets Right opening  101007  900 (mm)  860x530x(530-730)(mm)   Metal baskets Left opening  101008  900 (mm)  860x530x(530-730)(mm)   Metal

Mẫu phụ kiện bếp inox cao cấp chính hãng Hafele – PKHFL002

Mẫu phụ kiện bếp Hafele cao cấp   PKHAF03

Mẫu phụ kiện bếp inox cao cấp chính hãng Higold – PKHI001

Mẫu phụ kiện bếp Higold cao cấp   PKHIG01

Mã hàng Kích thước sản phẩm Kích thước tủ 307020 W270 x D470 x H320mm  350mm

Mẫu phụ kiện bếp inox cao cấp chính hãng Higold – PKHI002

Mẫu phụ kiện bếp Higold cao cấp   PKHIG02

Mã hàng Kích thước sản phẩm Kích thước tủ 306022 W340 x D450 x H470mm  400mm

Mẫu phụ kiện bếp inox cao cấp chính hãng Higold – PKHI003

Mẫu phụ kiện bếp Higold cao cấp   PKHIG03

  Art.NO  Cabinnet  Width x Depth x Heiight  Description 202003 (inox)  500mm  385 x 530 x (1950 – 2359)mm  Metal baskets 6 Player 202003 (crom)  500mm  385 x 530 x (1950 – 2359)mm   Metal baskets 6 Player

Mẫu phụ kiện bếp inox cao cấp chính hãng Hafele – PKHFL003

Mẫu phụ kiện bếp Hafele cao cấp   PKHAF04

  TÊN SP MÃ ĐƠN GIÁ Ghi chú Đặc tính Pittong đẩy cánh cửa 120N (12kg) 373.82.004 81.719 Pittong đẩy cánh cửa 60N (6kg) 373.82.001 81.719 Pitton đẩy cánh cửa 60N (6kg) 373.87.902 71.060 Pitton đẩy cánh cửa 120N (12kg)

Mẫu phụ kiện bếp inox cao cấp chính hãng Hafele – PKHFL004

Mẫu phụ kiện bếp Hafele cao cấp   PKHAF05

TÊN SP MÃ ĐƠN GIÁ Ghi chú Đặc tính Vách ngăn và khay chia MI3 555.24.506 2.250.000 rộng 297mm Vách ngăn FI2 555.24.341 830.000 rộng 194mm Vách ngăn và khay chia TI5 555.92.072 2.770.000 rộng 512-528mm Khay chia BI3 555.24.501